Badania


Badanie nerwów włókien ruchowych

Przewodnictwo we włóknach ruchowych bada się stymulując nerw bodźcem elektrycznym w kilku punktach i odbierając odpowiedź z mięśnia. Stymulacji towarzyszy widoczny skurcz mięśnia objawiający się ruchem. W przypadku nerwów tzw. krótkich splotu (np. n.pachowy, n.skórno-mięśniowy, udowy) stymulację stosuje się w jednym punkcie. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Badanie nerwów włókien czuciowych

Przewodnictwo we włóknach czuciowych wykonuje się stymulując nerw powtarzalnym bodźcem elektrycznym i odbierając uśrednioną odpowiedź znad tego nerwu. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Próba miasteniczna

Próba miasteniczna (próba męczliwości, dekrement) wykonywana jest stosując powtarzalny bodziec elektryczny. Ma ona na celu ocenę zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

SFEMG (badanie pojedynczego włókna, jitter)

Badanie polega na ocenie zmienności odległości pomiędzy dwoma potencjałami z dwóch włókien mięśniowych. Najczęściej wykonuje się to badanie z mięśnia okrężnego oka za pomocą elektrody igłowej. Pacjent proszony jest o delikatne i stałe zaciskanie powiek. Jest to badanie wymagające dobrej współpracy i cierpliwości ze strony pacjenta jak i badającego. Przeciwwskazaniem do tego badania jest stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Próba tężyczkowa (próba ischemiczna)

Badanie ocenia stabilność błony komórkowej, oraz pośrednio podatność organizmu na niekorzystne warunki takie jak niedokrwienie i hiperwentylację Polega na ocenie czynności spoczynkowej w mięśniu ręki po 10-minutowym zaciśnięciu ramienia mankietem od ciśnieniomierza ciśnieniem o 10 mm Hg wyższym niż ciśnienie skurczowe pacjenta. W ciągu ostatnich 2 minut prosi się badanego o głębokie oddychanie. Pacjent w trakcie i po badaniu może odczuwać skutki hiperwentylacji pod postacią przemijających łagodnych zawrotów głowy i drętwienia rąk, stóp i okolicy ust. Przeciwwskazaniem do tego badania jest stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie mięśnia

Badanie wykonuje się za pomocą jednorazowej elektrody igłowej. Po umieszczeniu elektrody w mięśniu ocenia się zapis spoczynkowy, wysiłek maksymalny oraz parametry jednostki ruchowej w czasie niewielkiej aktywacji tego mięśnia. Przeciwwskazaniem do tego badania jest stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka

Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka (2xwłókna ruchowe, 2xwłókna czuciowe + próby porównawcze). Badanie to wykonuje się w przypadku zgłaszanych skarg na drętwienie i/lub zaniki mięśniowe w obrębie ręki. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Badanie w kierunku uszkodzenie nerwu łokciowego

Badanie w kierunku uszkodzenie nerwu łokciowego (1xwłókna ruchowe, 2xwłókna czuciowe, inching). Badanie to wykonuje się w przypadku zgłaszanych skarg na drętwienie i/lub zaniki mięśniowe w obrębie ręki. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do
badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Badanie w kierunku SLA

Badanie wykonuje się po zebraniu wywiadu, zbadaniu neurologicznym pacjenta. Wykonuje się przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych oraz badanie mięśni. Pacjenci proszeni są o dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne, a czasami jako bolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów oraz stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie w kierunku polineuropatii

Badanie wykonuje się po zebraniu wywiadu, zbadaniu neurologicznym pacjenta. Wykonuje się przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych oraz czasami badanie mięśni. Pacjenci proszeni są o dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne, a czasami jako bolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów oraz stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

VEP (wzrokowe potencjały wywołane)

Badania oceniają przewodnictwo w drodze wzrokowej. Polega ono na rejestrowaniu odpowiedzi z kory mózgu przy stymulacji za pomocą zmiennego wzoru szachownicy. Jest przydatne w zaburzeniach widzenia i w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Pacjent proszony jest o przyniesienie okularów.

BAEP (SPWPM, słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu)

Badanie ocenia przewodnictwo w drodze słuchowej. Jest przydatne w diagnostyce zawrotów głowy, szumów usznych. Polega na rejestracji odpowiedzi z kory słuchowej przy stymulacji bodźcami dźwiękowymi ze słuchawek.

Blink reflex (odruch mrugania)

Badanie ocenia przewodzenie impulsów nerwowych między nerwem trójdzielnym i twarzowym. Polega ono na stymulacji bodźcem okolicy nadoczodołowej i odbioru odpowiedzi z mięśnia okrężnego oka. Jest przydatne przy ocenie uszkodzeń nerwu twarzowego, w stwardnieniu rozsianym oraz innych chorobach neurologicznych.