Badania


Badanie nerwów włókien ruchowych

Przewodnictwo we włóknach ruchowych bada się stymulując nerw bodźcem elektrycznym w kilku punktach i odbierając odpowiedź z mięśnia. Stymulacji towarzyszy widoczny skurcz mięśnia objawiający się ruchem. W przypadku nerwów tzw. krótkich splotu (np. n.pachowy, n.skórno-mięśniowy, udowy) stymulację stosuje się w jednym punkcie. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Badanie nerwów włókien czuciowych

Przewodnictwo we włóknach czuciowych wykonuje się stymulując nerw powtarzalnym bodźcem elektrycznym i odbierając uśrednioną odpowiedź znad tego nerwu. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Próba miasteniczna

Próba miasteniczna (próba męczliwości, dekrement) wykonywana jest stosując powtarzalny bodziec elektryczny. Ma ona na celu ocenę zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Próba tężyczkowa (próba ischemiczna)

Badanie ocenia stabilność błony komórkowej, oraz pośrednio podatność organizmu na niekorzystne warunki takie jak niedokrwienie i hiperwentylację Polega na ocenie czynności spoczynkowej w mięśniu ręki po 10-minutowym zaciśnięciu ramienia mankietem od ciśnieniomierza ciśnieniem o 10 mm Hg wyższym niż ciśnienie skurczowe pacjenta. W ciągu ostatnich 2 minut prosi się badanego o głębokie oddychanie. Pacjent w trakcie i po badaniu może odczuwać skutki hiperwentylacji pod postacią przemijających łagodnych zawrotów głowy i drętwienia rąk, stóp i okolicy ust. Przeciwwskazaniem do tego badania jest stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie mięśnia

Badanie wykonuje się za pomocą jednorazowej elektrody igłowej. Po umieszczeniu elektrody w mięśniu ocenia się zapis spoczynkowy, wysiłek maksymalny oraz parametry jednostki ruchowej w czasie niewielkiej aktywacji tego mięśnia. Przeciwwskazaniem do tego badania jest stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka

Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka (2xwłókna ruchowe, 2xwłókna czuciowe + próby porównawcze). Badanie to wykonuje się w przypadku zgłaszanych skarg na drętwienie i/lub zaniki mięśniowe w obrębie ręki. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne ale niebolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów.

Badanie w kierunku SLA

Badanie wykonuje się po zebraniu wywiadu, zbadaniu neurologicznym pacjenta. Wykonuje się przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych oraz badanie mięśni. Pacjenci proszeni są o dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne, a czasami jako bolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów oraz stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.

Badanie w kierunku polineuropatii

Badanie wykonuje się po zebraniu wywiadu, zbadaniu neurologicznym pacjenta. Wykonuje się przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych oraz czasami badanie mięśni. Pacjenci proszeni są o dostarczenie pełnej dokumentacji medycznej. Badanie oceniane jest przez większość pacjentów jako nieprzyjemne, a czasami jako bolesne. Przeciwwskazaniem do badania jest obecność rozrusznika serca i defibrylatorów oraz stosowanie leków z grupy antykoagulantów (Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Pabi-Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Plavix). Przed wykonaniem badania pacjent podpisuje zgodę na badanie mięśni.